Program, FoU-konferansen

 
 
LR_Barnas_Verdensdager_OWMF2016_LarsOpstad_160.jpg
 

Torsdag 10:25

Trine Skei Grande

Kulturminister

Åpningsforedrag

Foto: Ilja Hendel.

Foto: Ilja Hendel.

Øyvind Prytz

Prosjektleder Norsk kulturråd

Hva det er vi snakker om når vi snakker om kvalitet

En presentasjon av Norsk kulturråds forskningssatsing «Kunst, kultur og kvalitet».

Torsdag 10:45

Ben Lee.jpg
Carl Stevens.jpg

Carl Stevens

Senior Manager, Audience Insight & Innovation, Arts Council England

Ben Lee

Director, Shared Intelligence 

Quality Principles and Quality Metrics: The journey so far

Two sentences: Quality is subjective and notoriously hard to define. But we shouldn’t shy away from trying to understand it better.

The ‘quality principles’ programme took place in England 2012 - 2015, and is now part of national action to improve the quality of publicly-funded children and youth arts.  In the first stage, 7 quality principles were developed based on stakeholder engagement and a literature review of approaches in schools, cultural education, youth programmes from the UK and around the world.  The second stage was a collaborative process of testing and refinement involving 100s of arts organisations and 1000s of young participants.

The ‘quality metrics’ were initially developed in England in 2013 by a consortium of 13 Arts and Cultural organisations in Manchester who wanted to explore the potential for using a consistent framework of self, peer and public review to understand and evidence the impact of their work. Arts Council England has supported the development of the initiative through a series of pilots and is about to roll out an Impact & Insight Toolkit that uses the principles of the ‘quality metrics’ to its funded organisations.

 

Torsdag 12:30

Trine Bille.jpg

Trine Bille

Professor, Copenhagen Business School, Department of Management, Politics and Philosophy

Can we measure quality and effects of arts and culture?

Ingress: Trine Bille will talk about methods of evaluating quality and effects of arts and culture. It is possible?


Torsdag 13:10

Lisa Nagel.jpg

Lisa Nagel

Forlagsredaktør Aschehoug Barn og ungdom

Smaker som smågodt, ser ut som konfekt
— Om å jobbe med kvalitet i spennet mellom kunst og kommers

Hvordan tar spørsmålet om kvalitet seg ut fra produksjonssiden? Og hvordan jobber man med kunstnerisk kvalitet innenfor kommersielle rammer? Er en bok bare en bok eller er det en hendelse som oppstår i møtet med en leser?

 

Torsdag 14:15

Arild Raaheim

Professor, dr.philos Program for universitetspedagogikk
Universitetet i Bergen

Kvalitet som kontroll eller kvalitet for læring? Hvor står vi – hvor går vi?

Ingress: I dette innlegget vil spørsmålet om hva som kjennetegner god læring stå sentralt. Fokus rettes blant annet mot forhold som har betydning for motivasjon og mestring, og om dagens utdanningspraksis er på kollisjonskurs med forskningsbasert kunnskap på feltet.    

 

Torsdag 15:00

 

Lisbet Skregelid

Førsteamanuensis, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder

Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning

I innlegget diskuteres betydningen av å utfordre og forstyrre etablerte praksiser innenfor kunst og kultur for barn og unge og i utdanningsfeltet generelt. Det argumenteres for å forflytte fokus fra en økonomisk motivert politikk til å vektlegge de aktiviteter og kunnskaper som ikke så enkelt kan telles og måles, men som kan bidra til å se oss selv og omgivelsene med nye blikk.

Torsdag 16:25

Ellen Katrine Aslaksen

Dekan, Avdeling Kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo

Refleksjoner om dagen — så langt.

Aslaksen er utdannet antropolog fra UiO, med teatervitenskap og filmproduksjon i fagkretsen. Hun har blant annet jobbet i NRK, ved UiO, og med en rekke forsknings-, utrednings og konsulentoppdrag på kulturområdet. Fra 2004 til 2015 var hun forskningsleder i Norsk Kulturråd. Aslaksen har sittet i flere utvalg og råd, blant annet i Norges forskningsråd, Norsk barnebokinstitutt og regjeringens utredningsutvalg om kunstnerøkonomi.

 
Lars Opstad