Konferanse om elevmedvirkning i DKS

Toppbildet er hentet fra Barnas Verdensdager i Oslo i 2015, da Skei Grande åpnet festivalen med klovnemedvirkning fra Sykehuskovnene. Foto: Lars Opstad.

Toppbildet er hentet fra Barnas Verdensdager i Oslo i 2015, da Skei Grande åpnet festivalen med klovnemedvirkning fra Sykehuskovnene. Foto: Lars Opstad.

Trine Skei Grande åpner konferansen om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken i Bergen denne uken. Les om foredragsholderne i denne oversikten.

Les om konferansen her

Ungdomsrådet og  Peachy Blue  (2016) av Anja Carr. Foto: Bente Aasheim

Ungdomsrådet og Peachy Blue (2016) av Anja Carr. Foto: Bente Aasheim

 

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet til Kulturtanken setter dagsordenen!

Ungdomsrådet er opprettet i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), Ungdom og Fritid (UoF), og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Mandatet til ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS. Ungdomsrådet har bidratt inn i planleggingen og utformingen av denne konferansen om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken, og de har regien på deler av innholdet i programmet. Ungdomsrådet vil med dette innslaget sette dagsorden og agenda for konferansen.

Foto: Eivind Toft

Foto: Eivind Toft

 

Peter Baden

Komponist, produsent og musiker. 

Bak scenen med rytmer fra verdensrommet
- muligheter for elevmedvirkning via teknologi

Peter Baden er mannen bak Rytmer fra Verdensrommet, og med den har han strukket strikken langt for hva en skolekonsert kan inneholde. Konsertforestillingen er en magisk og multimedial produksjon som bl.a inneholder lasere, røykmaskiner, trommesett, intereaktive projiseringer, leddrakter og masse humor. Han har også utviklet konseptet videre til en helaftens teaterforestilling på DNT, flere interaktive kunstinstallasjoner, og arbeider med en versjon for BarneTV. Han vil vise oss noen konkrete eksempler på elevmedvirkning i konsertforestillingen, og også noen eksempler på fremtidens muligheter. Nettbrett, wiikontroller, Kinect, playstationkontroller og trådløse kameraer benyttes allerede i Rytmer fra Verdensrommet, men hva med AR (utvidet virkelighet) og å bruke den datamaskinen vi alle har i lomma, -nemlig telefonen? Blir det støy, eller kan det fungere som et verktøy for å fortelle en historie på en scene? Peter Baden vil snakke mer om dette, og ikke minst om hvordan publikum kan være med å skape kunsten!

Foto: Marte Bjerke

Foto: Marte Bjerke

KARI METTE HOLDHUS

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk, Høgskolen på Vestlandet (HVL)  

Dialog som grunnlag for elever og lærers eierskap til kunstbesøk — utfordringer og muligheter

Hvilke forutsetninger, holdninger og teknikker vil være viktige for å muliggjøre elevers og læreres aktive eierskap til, råderett over og medvirkning i kunstbesøket; Hvilke konsekvenser kan deltakernes eierskap få for skolen, elevene, kunstneren og produktet; Hva kan være utfordringer og muligheter i dialogiske prosesser i og omkring kunstbesøk i skolen? 

I presentasjonen gir Kari Holdhus ferske eksempler på dialogiske prosesser, eierskap og medvirkning hentet fra forskningsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (www.diskoprosjektet.no), som hun er prosjektleder for. 

 
Foto: HV Koch

Foto: HV Koch

HELENE SYSTAD

Rektor, Olsvikåsen videregående skole

Korleis kan skulen bidra til auka elevmedverknad? 

 

Systad vil i dette foredraget belyse hvordan skolen kan bidra til økt elevmedvirkning. Hva skal elevene medvirke på, er det elevmedvirkning å velge blant tilbud andre har plukket ut? Skal elevene være med å skape og produsere, og hvem skal bestemme hvem som skal være med i en slik prosess? Og hva skal til for å engasjere elevene? 

 
Foto: Heidi Skjebstad

Foto: Heidi Skjebstad

ANNE ELISABETH SÆTER

Fagkonsulent i Utdanningsetaten, Oslo kommune 

Om elevinvolvering og arbeidet med elevjury i DKS Oslo 

DKS Oslo har lenge jobbet med å involvere elevene i arbeidet med Den kulturelle skolesekken, både på innholdssiden og på arrangementssiden. Sæter vil snakke om erfaringer med elevarrangører, elevjuryer, og elever som medlemmer av festivalrådet til Kulturfest Tøyen.  

 
Foto: Øyvind Arvola

Foto: Øyvind Arvola

MONA AAS JOHANSEN

Rådgiver/ koordinator DKS, KIT Kultur i Troms. Troms fylkeskommune 

Elevmedvirkning fra programmering til deltakelse 

Kultur i Troms har arbeidet med elevmedvirkning både gjennom programmeringsprosesser, eleven som arrangør og via workshops. I tillegg til dette vil Aas Johansen fortelle om kunstnermøter og tilbudet de har til elever med spesielle behov.  

 
Foto privat

Foto privat

CHARLOTTE ESPELAND

Fagkoordinator Hordaland fylkeskommune 

Ungdomsprogramråd

I Hordaland fylkeskommune er det etablert et undomsprogramråd med representanter fra ungdommens fylkesutvalg som medvirker i fastsetting av kunst- og kulturformidlingsprogrammet i skolen. Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg er et hørings- og rådgivende organ for Hordaland fylkeskommune, og består av ungdom mellom 14 og 20 år. Espeland forteller om arbeidet med ungdomsprogramrådet. 

 
Foto: Stian Nilssen

Foto: Stian Nilssen

PETTER SCHANKE OLSEN


Produsent i Kindergarten Media AS
 

«Den onde rektor Svint og jakten på den tapte kunnskapen»- et nyskapende pilotprosjekt for filmproduksjon 

 
«Den onde rektor Svint og jakten på den tapte kunnskapen» er et nyskapende pilotprosjekt innen film, utarbeidet av Midtnorsk filmsenter, DKS Trøndelag og produksjonsselskapene Kindergarten, Helmet og Tagline. Et profesjonelt filmteam har gjennomført en krevende filmproduksjon med en stor grad av elevmedvirkning i alle deler av produksjonen. Underveis har filmteamet blogget om prosessen, og der har elevene hatt mulighet til å lese om utviklingen og følge etterarbeidet gjennom live streaming. 

PS: Foredraget er laget i samarbeid med Ketil Hustad, ansvarlig for film og kulturarv i DKS Trøndelag.

 
Foto: Kay Berg

Foto: Kay Berg

WENCHE GAUSDAL

Seniorrådgjevar og produsent, Hordaland fylkeskommune 

Elevar som referansegruppe i ein ny-produksjon 

Kva for suksessfaktorar må vere til stades for at elevane skal oppleve ei DKS- framsyning som meiningsfull, og korleis samsvarar dei med utøvarane sine kunstnarlege ambisjonar? 

 
Foto: Carl-Frederic Salicath

Foto: Carl-Frederic Salicath

FREDRIK VAAHEIM

Daglig leder i Press, tidligere generalsekretær i KANDU - Norsk Dataungdom og leder i Hyperion 

Digital kultur er ungdomskultur 

I dag foregår store deler av barns oppvekst på internett og foran skjerm. I rapporten «Barn og Medier», utgitt av Medietilsynet, kan vi lese at 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i alderen 9-18 år spiller dataspill. Det gjør antageligvis dataspill til vår tids mest populære fritidsaktivitet.  Hvordan kan vi lage relevante kulturopplevelser for en kultur som er i konstant utvikling og i tillegg ikke er fysisk? Dette skal Fredrik Vaaheim forsøke å svare på. Han har de siste 10 årene jobbet med digital ungdomskultur. Han kjenner digital kultur bedre enn de fleste, og vil dele sine erfaringer fra det unge digitale organisasjons- og kulturlivet.   

 
Foto, privat

Foto, privat

THORHILD OSDALEN

Rådgiver, DKS Telemark 

AMALIE RØIMÅL

Bachelorstudent i Kulturadministrasjon, USN 

Videregående elevers opplevelser av DKS Telemark og muligheter for elevmedvirkning i fremtiden 

 DKS Telemark inngikk et samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge og en studentgruppe som studerer bachelor i kulturledelse om et pilotprosjekt hvor hovedmålet var å få frem videregående elevenes syn på DKS, hvordan de kan medvirke og påvirke DKS i fremtiden. Prosjektet munnet ut i en rapport basert på spørreundersøkelser og intervjurunder med videregående elever i Telemark. Osdalen og Røimål vil presentere kjerneresultatene i rapporten og forslag til anbefalinger for bedre elevmedvirkning.


 
Foto: Sigurd Eidset

Foto: Sigurd Eidset

EMIL RØYS REITE

Nestleder i Elevorganisasjonen 

I samtale med Kulturtanken om elevmedvirkning og medborgerskap 

 
Foto: Morten Brunslid

Foto: Morten Brunslid

JOHANNES HAFNOR

Leder for Den kulturelle skolesekken, Østfold kulturutvikling 

DKS inn i lærerutdanningen 

 En god kunstopplevelse i skolen forutsetter en lærer med kompetanse innen estetiske læreprosesser. I DKS Østfold har samarbeidet med Høgskolen i Østfold og Rom for dans for å få til nettopp dette – De har fått DKS inn i lærerutdanningen. I prosjektet skal både lærere, elever og lærerstudenter få delta i profesjonell kunstproduksjon.

 
Foto: Ivar Hesmyr Falander

Foto: Ivar Hesmyr Falander

IDA HAUKNES

Lærer og kulturkontakt ved Haugerud ungdomsskole, Oslo 

Forberedelser til en vellykka kulturopplevelse 

 Hauknes vil i sitt innlegg ta for seg hvordan de på Haugerud ungdomsskole over flere år har arbeidet for at spesielt skolekonsertene skal bli en vellykket og god opplevelse for alle involverte, både elever, lærere, artistverter og utøvere. DKS- besøkene skolen mottar skal være et høydepunkt for alle, og hun bruker ulike metoder sammen med et stort engasjement for å nå sitt mål om en vellykket kulturopplevelse for alle.

 
Foto: Tom Øverlie

Foto: Tom Øverlie

VENKE MARIE SORTLAND

Skapende og utøvende dansekunstner, Landing 

Møtet med publikum som produktiv motstand 

 Landing har siden etableringen i 2005 vært interessert i å nå et annet og større publikum enn de som vanligvis oppsøker dans. I deres arbeid har de benyttet eksperimentering som metode, og erfarer at det er i forhandlingen, mellom de kunstfaglige og de pedagogiske, relasjonelle og eller politiske aspektene ved arbeidet, i møte med publikum at de finner det mest utfordrende, men også mest produktive for å produsere deres prosjekter. I dette foredraget vil vi dele noen av våre erfaringer og tanker rundt dette.

 
Foto: Sveinung Sundfør

Foto: Sveinung Sundfør

RAGNHILD NABBEN

Prosjektmedarbeider ved Olav H. Hauge-senteret og prosjektleder for DKS-produksjonen Les for livet! 

Les for livet! – Korleis ein kan bruke teater til å formidle leseglede.  

Prosjektleiar Ragnhild Nabben vil fortelje om korleis framsyninga Les for livet! formidlar nynorsk litteratur for målgruppa på ein måte som gir elevane lyst til å lese vidare på eigehand. I framsyninga Les for livet! blir elevar i 5. til 7. klasse med to framtidsmenneske på ei spennande reise gjennom verdsrommet. På reisa dukkar vi inn i sju utvalde barne- og ungdomsbøker på nynorsk, mellom anna Svarte-Mathilda av Tor Arve Røssland, Keeperen og havet av Maria Parr, og dikt frå Eg er eg er eg er av Ruth Lillegraven. Les for livet! er ein ny produksjon til Den kulturelle skulesekken for elevar i 5.–7. klasse, produsert av Nynorsk kultursentrum.

 
Foto: Eirik Willyson

Foto: Eirik Willyson

ELIN OWREN REKDAL

Kommunikasjonsrådgiver, Norsk Scenekunstbruk 

Unge Stemmer og Mitt Iris – demokrati og refleksjon 

Siden 2012 har Norsk Scenekunstbruk engasjert ungdomsredaksjoner til ungestemmer.no, der ungdom kan skrive om scenekunsten de opplever. Siden oppstarten har nettsiden hatt redaksjoner fra flere festivaler rundt i Norge, samt enkeltstående skribenter som leverer sine bidrag. Unge stemmer er også videreført i EU-prosjektet TEEN, hvor ungdom fra flere land i Europa møtes for samtale og scenekunstkritikk. Unge stemmer har som mål å gi ungdom en mulighet til å reflektere over scenekunst og si sin mening offentlig, samt at annen ungdom, og de som jobber med scenekunst for et ungt publikum, kan ha nytte og interesse av å lese. 

 
Foto: Kristin Strøm / Foreningen !les

Foto: Kristin Strøm / Foreningen !les

BJARTE BAKKEN

prosjektansvarlig i Foreningen !les 

Litteraturkritikk og juryarbeid i klasserommet 

BokslukerprisenUprisen og Ungdommens kritikerpris er litterære priser hvor barn og ungdom utgjør juryene. Barna og ungdommene har ansvaret og all makt. De leser, diskuterer og kårer vinnerne. Gjennom kåringene har barn og ungdom blitt aktive deltakere i den offentlige samtalen om litteratur. Hvordan gjennomføres kåringene? Hvorfor skal barna og ungdommene bruke litteraturkritikernes verktøy når de leser bøker? Og hva er de voksnes ansvar?

 
Foto: Lars Aga

Foto: Lars Aga

SVEN OLAF BREKKE

Rektor, Odda ungdomsskole 

Når digitalisering åpner skolen mot lokalsamfunnet og verden 

Verden er blitt mindre og geografiske avstander hindrer ikke samarbeid. Sosiale medier forenkler kommunikasjon og bryter ned kulturelle forskjeller. Nye digitale verktøy åpner for elevmedvirkning. Hvordan kan vi utnytte disse mulighetene positivt, i stedet for å lammes av frykt for uheldige konsekvenser?

Lars Opstad