FoU-konferanse:

Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge

Marmorsalen.jpg
 

Om konferansen

8. - 9. november 2018 inviterer Kulturtanken til konferanse med påfølgende workshop om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge.

Konferansen strømmes direkte her:

Kulturtanken har et overordnet ansvar for kvaliteten på tilbudet og for forsknings- og utviklingsarbeidet i Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er mange oppfatninger om kvalitet blant leverandører, utøvere, mottakere og brukere både innenfor og utenfor DKS. FoU-konferansen ønsker å belyse noen aktuelle diskurser i dette feltet, og spør blant annet:

  • Hvilke kvalitetsdiskurser råder i kunst og kulturfeltet for barn og unge?

  • Hvordan kan kvalitetsprinsipper bidra til utvikling og fornyelse av kvaliteten i DKS?


Det blir innlegg fra blant andre Ben Lee fra Shared Intelligence (England), Carl Stevens fra Arts Council England, Trine Bille fra Copenhagen Business School, Lisa Nagel fra Aschehoug Barn og ungdom, Arild Raaheim fra Universitetet i Bergen, Øyvind Prytz fra Norsk Kulturråd og Lisbet Skregelid fra Universitetet i Agder.

 

Arrangør:

Kulturtanken

Kontaktperson:

Egil Rundberget
er@kulturtanken.no
Tlf. 922 65 290

OBS! Konferansen er fulltegnet!

 
small_Kulturarvsamling_2017_LarsOpstad_035.jpg

Info

Tid:
8. november: Konferanse kl 10:00 - 16:30.
Sted: Store sal, Riksteatret
Etter konferanseprogrammet blir det forfriskninger, en scene for presentasjoner og ytringer samt servering av tapas kl. 17.00

Åpen mikrofon: Du inviteres til å gripe ordet og ytre deg (maks 3 min) om noe du er opptatt av. Du kan også gi en presentasjon á la «pecha kucha» (20 slides a 20 sekunder). Kryss av i påmeldingsskjemaet.

9. november: Workshop kl. 09:00 - 13:00 (påfølgende lunsj)
Sted: Studio 1, Kulturtanken

ADRESSE:
Kulturtanken
Gullhaug torg 2
Nydalen i Oslo

Deltakeravgift konferanse kr 600,- / 300,- (studenter)
Workshopen har ingen deltakeravgift.

Program 8. november

09:00 – 10:00    Registrering

10:00 – 10:10    Velkommen og åpning av konferansen, Lin Marie Holvik, direktør, Kulturtanken

10:10 – 10:25    Åpningsforedrag, Trine Skei Grande, kulturminister

10:25 - 10:45 Hva det er vi snakker om når vi snakker om kvalitet, Øyvind Prytz, prosjektleder, Kulturrådet

10:45 – 11:45    Quality Principles and Quality Metrics, Ben Lee, Director, Shared Intelligence (England) og
Carl Stevens, Senior Manager, Arts Council England

11:45 – 12:30    Lunsj

12:30 – 13:10    Målinger av kvalitet og effekter av kunst og kultur,
Trine Bille, professor, Copenhagen Business School

13:10 – 13:45    Ser ut som smågodt, smaker som konfekt. Om å jobbe med kvalitet i spennet mellom kunst og kommers
Lisa Nagel, forlagsredaktør, Aschehoug Barn og ungdom.

13:45 – 14:15    Pause

14:15 – 14:55    Kvalitet som kontroll eller kvalitet for læring? Hvor står vi - hvor går vi?
Arild Raaheim
, professor, Universitetet i Bergen

14:55 – 15:30    Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning,
Lisbet Skregelid, førsteamanuensis, Universitetet i Agder.

15:30 – 15:45    Pause

15:45 – 16:25    Spørsmål fra salen.

16:25 – 16:35   Refleksjoner over dagen - så langt, Ellen Aslaksen, dekan, Kunsthøgskolen i Oslo

16:35 – 16:40 Takk for dagen - så langt, Ståle Stenslie, avdelingsdirektør, FoU Kulturtanken

16:40 – 17:00    Pause med forfriskninger

17:00 –              Tapas

17:30 –    Presentasjoner, ytringer, åpen mikrofon.

Program 9. november

WORKSHOP: Hva er kvalitet i kunst og kultur til barn og unge?
Førsteutkast til kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken

OBS! Workshop er nå fulltegnet - vi har ikke plass til flere deltakere!

Kl. 09:00 - 13:00*
13:00 - 14:00 (Lunsj)
Det legges opp til workshop med grupppearbeid og plenumsdiskusjoner.
* Tider for dagen kommer.

Kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet er ikke noe som lar seg entydig definere. Men å sette ord på kvalitet er likevel ikke det samme som å lukke diskusjonen – tvert imot. Selv om kunsterfaringer kan være både sanselige og kroppslige vil alle diskusjoner om kvalitet finne sted i språket. Og for å rette søkelyset mot kvalitetsvurderinger og kvalitetsforståelser i kunst og kultur til nettopp barn og unge inviterer derfor Kulturtanken til en workshop der deltakerne selv skal forfatte og diskutere et førsteutkast til Den kulturelle skolesekkens kvalitetsprinsipper.

Prinsippene skal omhandle både kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet i tilbudet til barn og unge i Den kulturelle skolesekken. Mulige bruksområder for prinsippene inkluderer utvikling av nye vurderings- og evalueringsverktøy, publikumstilbakemeldinger, program- og produksjonsutvikling, samt å styrke bevisstheten om kunst og kulturformidling til barn og unge som eget fagfelt. Målet er å bidra til å gjøre Den kulturelle skolesekken enda bedre, for barn og unge!

Workshopen vil fortsette temaet fra konferanseprogrammet og spørre:
- Hva er kvalitetsprinsipper og hvordan kan de brukes?
- Hva kjennetegner en god kunst- og kulturproduksjon for barn og unge?
- Hva kjennetegner en god kunst- og kulturproduksjon i Den kulturelle skolesekken – og er dette noe annet?
- Hvordan skal kunst og kultur i DKS balansere mellom opplæring og opplevelse, mellom underholdning, lokal forankring, mangfold, innovasjon, tradisjon, elevinvolvering, deltakelse, moro og kunstnerisk kvalitet? Er disse motsetninger eller gjensidige forutsetninger?

Det vil bli lagt stor vekt på deltagelse og diskusjon, både i grupper og plenum. Workshopen skal resultere i et eller flere skriftlige utkast til kvalitetsprinsipper for Den kulturelle skolesekken, og deltakerne skal deretter diskutere om det er en god idé å arbeide videre med prinsippene. Utkastet vil i så fall kunne danne utgangspunkt for en prosess der alle grupper som er involvert i DKS skal ha mulighet til å påvirke den videre utformingen av prinsippene. Videre er det ønskelig at prosessen ikke skal resultere i et statisk sett av kvalitetsprinsipper, eller fastlagte kvalitetskriterier, men i et utspill som skal være gjenstand for diskusjon og revisjon over tid.

NB! Med forbehold om endringer!

 

Frist for påmelding 1. november